Dejlige urter og olier bruges i Ayurveda massage...

Ayurveda Workshop

Ayurveda – AYUR betyder liv og VEDA betyder viden; Viden om livet.

Ayurveda er et indisk sundhedssystem, der er over 5.000 år gammelt. Det er en vej til sundhed, udvikling og balance.


For praktisk info, tilmelding, dato, pris m.m. klik her…


Ayurveda beskæftiger sig både med adfærd, kost og meditation. Du vil på denne workshope primært lære om Ayurvedas syn på personlighedstype og dertil hørende kost.

Ayurveda deler mennesket op i 3 grundlæggende typer (Doshaer): Vata, Pitta og Kapha, og ved at lære at kortlægge hvilke typer der er den/de mest fremtrædende hos det enkelte menneske, kan man lære at afbalancere doshaerne, så den enkelte person kan opnå bedre sundhed og mere livskvalitet.